Grotere spelden en mooier

Grotere spelden en mooier

Bij deze serie spelden is niet het logo uitgevoerd maar het onderwerp. De vlasschoven zijn groot uitgevoerd waardoor er 3-dimensionnal gewerkt kan worden. Dit in tegenstelling tot het platte vlak met een enkele verhoging waarbij het logo eruit springt.
Door het uitreiken van grotere spelden die niet direct het logo weergeven maar wel het onderwerp, maakt dat de dragers deze spelden ook als sieraad kunnen dragen buiten werktijd om. Herkenbaarheid voor het bedrijf, club of vereniging speelt hier dan niet zo’n grote rol. Toch is iedereen die aan hetzelfde project werkt herkenbaar. Grotere spelden en mooier in zowel vormgeving als uiting van dankbaarheid.